Aktualności

 • Publiczna oferta akcji Legimi

  1 kwietnia 2019

  Obecnie przeprowadzana jest publiczna emisja akcji spółki Legimi S.A znajdującej się w portfelu FIZAN Satus VC. Legimi to biznes przyszłości, który przenosi branżę książki (i e-książki) w kierunku ekonomii subskrypcyjnej. Emisja prowadzona jest w formie oferty publicznej zatem przystąpić może każdy – również obecni akcjonariusze i obligatariusze spółki. Jest to ostatni projekt kapitałowy Spółki polegający na […] więcej

 • Wypłata całości środków wpłaconych przez Inwestorów Prywatnych

  2 listopada 2018

  Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych zarządzany przez SATUS Venture sp. z o.o. sp.k. dokonał w kwietniu wypłaty całości środków wpłaconych przez Inwestorów Prywatnych do Funduszu (kwota brutto). Wypłata odbyła się poprzez częściowe umorzenie posiadanych przez Inwestorów Certyfikatów Inwestycyjnych. W związku z powyższym Inwestorom pozostało ok. 30% Certyfikatów. więcej

 • Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO

  13 września 2018

  Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie RODO”) Satus Venture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka […] więcej

 • FIZAN Satus VC sprzedał blisko połowę z mniejszościowego pakietu akcji technologicznej spółki Synerise S.A. za 25 mln PLN.

  23 czerwca 2017

  FIZAN SATUS VENTURE zawarł umowę sprzedaży 1276 akcji Spółki Synerise S.A. za około 25 mln zł. Transakcja odbywa się w dwóch transzach. Pierwsza transza na 19 048 590zł zrealizowana została 14.06.2017 roku, kolejna 5 965 603 zł zostanie zrealizowania 31.01.2018 roku (jest zabezpieczona obustronnie połową pierwszej transzy). Po transakcji FIZAN VC SATUS wciąż będzie posiadał […] więcej

 • Zmiany w strukturze zarządzania SATUS Venture

  30 października 2016

  Od 20.10.2016 Mariusz Borowiec nie jest już Partnerem Zarządzającym w SATUS Venture. W związku z tym Fundusz dotychczas podległy Partnerowi tj. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS oraz Portfel Spółek w ramach Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS tj. Access Pharma Sp. z o.o., Apply Flock Sp. z o.o., Pro-Flooring […] więcej

Partners

Struktura

SATUS inwestuje w spółki we wczesnej fazie rozwoju, charakteryzujące się wysokim ryzykiem oraz najwyższą stopą zwrotu. Kapitałowo-merytoryczne wsparcie ułatwia start oraz intensywny, ale zrównoważony rozwój nowych projektów.

Lista inwestycji

 • SATUS Venture Sp. z o.o.

  30-394 Kraków, ul. Podole 60

 • E-mail:
  biuro@satus.pl